Välj år:

Varför har vi ban- och stugvärdar?

Banvärdens främsta uppgift är att se till att de som tränar på banan gör det säkert och enligt de regler som klubben har, som i sin tur bygger på regler som förbundet SVEMO satt upp.
Stugvärdens uppgifter är att ansvara för försäljningen i kiosken samt att träningsavgifter betalas enl. gällande regler i klubben.

Det är därför nödvändigt att det finns en banvärd och en stugvärd när banan är öppen för träning - saknas banvärd eller stugvärd måste banan hållas stängd.
Klicka här för att få information om vad ban- och stugvärden gör!
Vecka Tisdag Lördag Söndag
35 2019-08-27
Banan är öppen
Banvärd: Richard Sandberg Mattias Hedlund
Stugvärd: Christel Ljunggren
2019-08-31
Banan är öppen
Banvärd: Serif Koco Tine Mortensen
Stugvärd: Jenny Olrup
2019-09-01
Banan är öppen
Banvärd: Daniel Lewandowski Mattias Swärd
Stugvärd: Jenny Olrup
36 2019-09-03
Banan är stängd
Banvård inför tävling
2019-09-07
Banan är stängd
Tävling LAGSM
2019-09-08
Banan är stängd
Tävling JSM Final
37 2019-09-10
Banan är öppen
Banvärd: Teddy Gustafsson David Löhr
Stugvärd: Erica Melander
2019-09-14
Banan är öppen
Banvärd: Dick Ovresson Christian Böcker
Stugvärd: Jenny Olrup
2019-09-15
Banan är öppen
Banvärd: Jonnie Malmros Christian Rydell
Stugvärd: Erica Melander
38 2019-09-17
Banan är öppen
Banvärd: Bengt Mozcar Ted Nimark
Stugvärd: Eva Klinterhäll
2019-09-21
Banan är stängd
Folkrace tävling
2019-09-22
Banan är stängd
Folkrace tävling
39 2019-09-24
Banan är öppen
Banvärd: Danny Dahl Nils Olsson
Stugvärd: Christel Ljunggren
2019-09-28
Banan är öppen
Banvärd: Patrik Håkansson Jonas Wåhlander
Stugvärd: Jessica Stevenfelth
2019-09-29
Banan är stängd
KM 3
40 2019-10-01
Banan är stängd
2019-10-05
Banan är stängd
Banvärd saknas
Stugvärd saknas
2019-10-06
Banan är stängd
Banvärd saknas
Stugvärd saknas
41 2019-10-08
Banan är stängd
2019-10-12
Banan är stängd
Banvärd saknas
Stugvärd saknas
2019-10-13
Banan är stängd
Banvärd saknas
Stugvärd saknas
42 2019-10-15
Banan är stängd
2019-10-19
Banan är stängd
Banvärd saknas
Stugvärd saknas
2019-10-20
Banan är stängd
Banvärd saknas
Stugvärd saknas
43 2019-10-22
Banan är stängd
2019-10-26
Banan är stängd
Folkrace tävling
2019-10-27
Banan är stängd
Banvärd saknas
Stugvärd saknas
44 2019-10-29
Banan är stängd
2019-11-02
Banan är stängd
2019-11-03
Banan är stängd
45 2019-11-05
Banan är stängd
2019-11-09
Banan är stängd
2019-11-10
Banan är stängd
46 2019-11-12
Banan är stängd
2019-11-16
Banan är stängd
2019-11-17
Banan är stängd
47 2019-11-19
Banan är stängd
2019-11-23
Banan är stängd
2019-11-24
Banan är stängd
48 2019-11-26
Banan är stängd
2019-11-30
Banan är stängd
2019-12-01
Banan är stängd
49 2019-12-03
Banan är stängd
2019-12-07
Banan är stängd
2019-12-08
Banan är stängd
50 2019-12-10
Banan är stängd
2019-12-14
Banan är stängd
2019-12-15
Banan är stängd
51 2019-12-17
Banan är stängd
2019-12-21
Banan är stängd
2019-12-22
Banan är stängd
52 2019-12-24
Banan är stängd
2019-12-28
Banan är stängd
2019-12-29
Banan är stängd
01 2019-12-31
Banan är stängd